قایق ایران افزایش بازیکنان جام جهانی

قایق: ایران افزایش بازیکنان جام جهانی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی کندذهنی با بیش از 2 ساعت رانندگی در روز

مطالعه تازه محققان انگلیسی نشان می دهد که بیش از 2 ساعت رانندگی در روز ضریب هوشی -آی کیو IQ – را کم کردن می دهد. 

کندذهنی با بیش از 2 ساعت رانندگی در روز

کندذهنی با بیش از 2 ساعت رانندگی در روز

عبارات مهم : محققان

مطالعه تازه محققان انگلیسی نشان می دهد که بیش از 2 ساعت رانندگی در روز ضریب هوشی -آی کیو IQ – را کم کردن می دهد.

به گزارش ایرنا از ایندیپندنت، تحقیق پژوهشگران دانشگاه لایسستر طی 5 سال و با حضور بیش از 500 هزار فرد 37 تا 73 ساله انجام شد. در طی این مدت آزمون های حافظه و هوش از این شرکت کنندگان به عمل امد.

کندذهنی با بیش از 2 ساعت رانندگی در روز

حدود 93 هزار نفر از این افراد، روزانه بیش از 2 یا 3 ساعت رانندگی می کردند و در ابتدای مطالعه، قدرت مغز و ضریب هوشی کمتری در قیاس با افرادی داشتند که وقت کمتری رانندگی می کردند. روند زوال قدرت مغز در طول تحقیق با سرعت زیاد ادامه یافت.

به گفته محققان، آسیب های حاصل از دو تا سه ساعت رانندگی بر قلب امری آشنا شده است هست، ولی تحقیق تازه نشان می دهد که رانندگی طولانی مدت احتمالا به خاطر فعالیت کمتر مغز در این مدت، جهت مغز هم خوب نیست.

مطالعه تازه محققان انگلیسی نشان می دهد که بیش از 2 ساعت رانندگی در روز ضریب هوشی -آی کیو IQ – را کم کردن می دهد. 

نتایج تحقیقاتی مشابهی نیز در مورد افرادی که بیش از سه ساعت در روز تلویزیون مشاهده می کنند، گزارش شده است هست.

واژه های کلیدی: محققان | مطالعه | تحقیقات | رانندگی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs